PELLET FIREPLACES


Sonia

HEAT OUTPUT: 11.1 KW
POA

Gioia

HEAT OUTPUT: 9 KW
POA

SOLANGE

HEAT OUTPUT: 11.1 KW
POA

Cleo

HEAT OUTPUT: 6.5 KW
From: R 29,900.00 incl VAT*

Monia

HEAT OUTPUT: 8.5 KW
From: R 39,400.00 incl VAT*

Marcella

HEAT OUTPUT: 8.5 KW
From: R 49,590.00 incl VAT*

ATALAYAS

HEAT OUTPUT: 7 KW
POA

P 937

HEAT OUTPUT: 11 KW
POA

P 963D

HEAT OUTPUT: 11 KW
POA

P 963

HEAT OUTPUT: 11 KW
POA

P 959

HEAT OUTPUT: 8.6 KW
POA

P 936

HEAT OUTPUT: 8.5 KW
POA

Line

HEAT OUTPUT: 8.6 KW
POA

P943M

HEAT OUTPUT: 12.5 KW
POA

GINEVRA

HEAT OUTPUT: 15 KW
POA

P158

HEAT OUTPUT: 8.6 KW
POA

P158T

HEAT OUTPUT: 8.6 KW
POA

P163

HEAT OUTPUT: 11.3 KW
POA

P163T

HEAT OUTPUT: 11.3 KW
POA