GAS FIREPLACES

PORTOFINO 50

HEAT OUTPUT: 2.9 KW
POA

VENEZIA 130 SX

HEAT OUTPUT: 7.3 KW
POA

VENEZIA 130 DX

HEAT OUTPUT: 7.3 KW
POA

VENEZIA 90 SX

HEAT OUTPUT: 5.4 KW
POA

VENEZIA 90 DX

HEAT OUTPUT: 5.4 KW
POA

VENEZIA 200T

HEAT OUTPUT: 9.8 KW
POA

FIRENZE 70

HEAT OUTPUT: 5.6 KW
POA

MIRROR FLAME

HEAT OUTPUT: 4.5 KW
POA

ROMA 50

HEAT OUTPUT: 6.4 KW
POA

VENEZIA 90 C

HEAT OUTPUT: 5.4 KW
POA

VENEZIA 130

HEAT OUTPUT: 7.3 KW
POA

VENEZIA 130 F

HEAT OUTPUT: 7.3 KW
POA

VENEZIA 200M

HEAT OUTPUT: 9.8 KW
POA

VENEZIA 130 P

HEAT OUTPUT: 7.3 KW
POA